Centrum vykurovania \ Naša ponuka \ Splyňovacie kotly na drevo \ Splyňovací kotol na drevo Ladan Klasik

Splyňovací kotol na drevo Ladan Klasik

 • vysoká účinnosť
 • spaľovanie kusového dreva, brikiet a dreveného odpadu
 • ohnisko dlhé 590mm
 • jednoduchá obsluha a čistenie
 • dlhá doba horenia ( 8 až 12 hodín )
 • výkonný ventilátor
 • automatické vypínanie ventilátora a čerpadla pri dohorení paliva
 • kvalitné žiarobetónové tvarovky
 • jednoduchá a kvalitná regulácia
 • ovládanie kotla cez izbový termostat
 • kvalitný kotlový plech hrúbky 6mm, alebo nerez hrúbky 6mm
 • ochrana kotla proti prehriatiu chladiacou sľučkou
 • výkony od 18 do 80kW

Jedná sa o osvedčený typ splyňovacieho kotla na drevo s jednoduchým ovládaním. Kotly sú vyrábané z ocelového kotlového plechu o hrúbke 6mm vnútorná časť a 4mm vonkajšie časti. U nerezového kotla 6mm vnútorná časť a 4mm vonkajšie časti. Tvarovky v kotli sú vyrobené zo špeciálneho žiarobetónu, takže majú vysokú pevnosť, životnosť a tepelnú odolnosť. Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec s ocelových, alebo nerezových plechov. Tvorí ho násypka paliva, ktorá je v spodnej časti opatrená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym otvorom (tryskou) pre priechod spalín. Pod tryskou je dohorievací priestor s keramickými tvarovkami. V zadnej časti kotla je zvislá trubkovnica, ktorá v hornej časti prechádza do zberného kanálu, kde je zakurovacia klapka. Zadná čast zberného kanála je opatrená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín. Na prednej strane sa nachádza ventilátor s regulačnou klapkou prívodu vzduchu. Teleso kotla je z vonkajšej strany tepelne izolované minerálnou vlnou Isover v hrúbke 50mm vloženou pod plechové kryty vonkajšieho plášta kotla. Primárny a sekundárny vzduch je predhrievaný a v ideálnom pomere rozvádzaný do spaľovacieho priestoru a trysky. Obsah násypky postací na cca 8 až 12 hod. prevádzky pri strednom výkone. Pri útlmovom režime vydrží kotol prehorievať až 24 hod. Toto všetko zabezpečuje digitálna regulácia opatrená mikroprocesorom.

Menovitý výkon 18kW 25kW 40kW 60kW 80kW
Rozsah výkonu - kW 10 - 20 15 - 30 20 - 40 40 - 60 60 - 80
Rozmer prikladacích dvierok / výška - šírka / - mm 270x450  270x450 

370x450

270x450

370x570

270x570

370x570

270x570

Predpísaný ťah komína - Pa 20  23  25 25 30
Maximálny pracovný pretlak vody - bar 2,5  2,5  2,5 2,5 2,5
Hmotnosť kotla  - kg 360  420   520  620  735
Priemer komínového hrdla - mm 160  160   178  178  178
Výška kotla 1226 mm 1446 mm      
Šírka kotla 595 mm 595 mm      
Hĺbka kotla 1080 mm 1080 mm      
Dĺžka nakladacej komory  590 mm 590 mm      
Priemer stupačky G 2" G 2"      
Priemer spiatočky  G 2" G 2"      
Stupeň krytia IP 21 IP 21      
Elektrický príkon 65W 65W      
Účinnosť kotla 91% 91%      
Emisná trieda kotla podľa EN 303-5 5 5      
Teplota spalín pri menovitom výkone 137,3°C 133,3°C      
Objem vody v kotle 88 l 93 l      
Doporučená veľkosť akumulačnej nádrže 1500 l 2000 l