Ladan \ Naša ponuka \ Horáky na pelety \ Horák na pelety Blaze Harmony

Horák na pelety Blaze Harmony


Aj do starších kotlov na drevo zakúpených u Nás je možné domontovať horák na pelety. Kotol sa tak stáva plne automatickým kotlom na pelety

Inovatívny horák na pelety

s rotačnou spaľovacou komorou

Patentované riešenie rotačného horáku so samočistiacou spaľovacou komorou s maximálnym dôrazom na detaily. Horáky BLAZE HARMONY sa vyznačujú najvyššou kvalitou spracovania s využitím inovatívneho čistiaceho mechanizmu, ktorý odlišuje tieto horáky od mnohých podobných produktov na trhu.

Toto riešenie neznamená pre užívateľov len pohodlie a komfort, vyplývajúce z úspory času, kedy sa nemusí venovať čistenie horáka, ale znamená tiež možnosť spaľovanie peliet horšej kvality a agro peliet a to bez prevádzkových problémov, ktoré inak pri tomto spaľovaní vznikajú. Horáky na pelety BLAZE HARMONY umožňujú optimalizovať procesy vykurovania a prispieť k ekonomickým a prevádzkovým výhodám. Najmä znížením nákladov na vykurovanie a údržbu.

Ponúkame širokú škálu výkonov horákov od 5 kW do 250 kW.

Model                                       Výkon

XS 16                                        4-16kW

XS 20                                        5-20kW

XS 26                                        6-26kW

XS 36                                        8-36kW

XS 50                                       10-50kW

XS 70                                       15-70kW

XS 100                                     20-100kW

XS 150                                     30-150kW    

XS 200                                     30-200kW  

XS 250                                     35-250kW                            

Funkcie a výhody

1. Rotačná spaľovacia komora

Bezúdržbové riešenie spaľovania peliet 

 

 

 

2. Rozdelenie vzduchu na primárny a sekundárny

Patentovaný systém ktorý zaisťuje vyššiu účinnosť horenia a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania rôznych druhov peliet

 

 3. Patentovaný systém uloženia ložísk

Pozdĺžné guličkové ložiská s prenosom radiálneho zaťaženia, které zaisťujú plynulý chod otáčok horáku, bez akéhokoľvek oteru kov/kov. To znamená pre uživateľa a servis vysokú životnosť.

 4. Prevzdušňovacia komora

Automatické čistenie prevzdušňovacej komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a prevzdušňovacej komory. Tento zpôsob automatického čistěnia úplne vylučuje nutnosť ručného čistěnia. To odbúrava pravidelné rozoberanie horáku a servis. 

5. Modulová konštrukcia

Veľmi jednoduchá a rýchla montáž horáku a servis. Rýchly prístup ku všetkým komponentom.

 

 6. Spaľovanie rôznych peliet / agropeliet

Nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozdelenia vzduchu na primárne a sekundárne spaľovánie.

 7. Deliaca clona v spaľovacej komore

Použitá vzduchová clona v spaľovacej komore. To má za následok zníženie prenosu tepla na vlastný horák a zachovanie tohoto tepla v spaľovacej komore.

 

 8.Rebrá v prevzdušňovacej komore

O rebrá se opiera rúra ohniska. Tým je zaručené jej menšie zaťaženie.

 

 9. Bezpečnostné čidlo podávača

Čidlo je umiestnené priamo v podávacej komore, garantuje vysokú bezpečnosť v prípade naplnenia horáka.

 

 10. Chladenie motorov

Odber tepla z motorov prostrednictvom ventilátora zaisťuje ich dlhšiu životnosť.

 

 

 11. Plná automatika

Bezobslužná a bezúdržbová prevádzka aj pre laikov.

 

 12. Perforovaná montážna príruba

Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž do kotla.

 13. Záruka 3 roky na samotný horák  14. Antikorózna ochrana vo vnútri horáka

 15. Econet

Ovládanie horáka cez  internet a telefónnu aplikáciu.